2 daagse cursus Handreflexologie

HandreflexWeet je dat je via bewuste handelingen op je handen tot ontspanning kunt komen en zelf een aantal kwaaltjes kunt aanpakken?

Handreflexologie een natuurlijke, eenvoudige en efficiënte therapie, die bovendien het voordeel heeft dat ze heel toegankelijk is en dat je er geen speciaal materiaal voor nodig hebt. Het werkt net als voetreflexologie holistisch en kan ondersteuning bieden bij andere therapieën.

In de handen is er een weerspiegeling van elk orgaan en elk lichaamsdeel in het hele lichaam. Het aanvoelen van een handreflexzone (pijnlijk of gevoelig, hard of zacht, stromend of beschermd…) geeft aanwijzingen over de toestand elders in het lichaam. Door de reflexgebieden op de hand te bewerken kunnen we de toestand van de ermee verbonden lichaamsdelen beïnvloeden.

In deze cursus leer je de exacte ligging van de reflexzones en je beter in je vel te voelen door verschillende reflexologietechnieken toe te passen.

Plaats: De Goede Aarde – Bolk 69 – Vosselaar

  • zaterdag 23/02/2019 10u – 17u
  • zaterdag 02/03/2019 10u – 17u

Docent: Linda Jacobs

Prijs: 260 € te betalen op rekeningnummer Linda Jacobs BE47 0015 1868 8580 met vermelding “Zelfhulp Handreflexologie DGA+ je naam”

Geïnteresseerd? Gelieve in te schrijven via inschrijving-opleidingen

(geen voorkennis vereist – inschrijving is pas geldig na betaling)