Teenspirit: transformatie naar innerlijke rust

Voeten op balk

Teenspirit begeleidt je in het transformeren van onrust, piekeren, angst en stress in innerlijke rust om zo heldere keuzes en beslissingen te kunnen maken. 

Hierdoor kan je het “moeten” vanuit een andere invalshoek bekijken.  Je wordt je bewust  van patronen en gehechtheid  aan gedachten, overtuigingen en gevoelens. Samen bekijken we hoe je ze leert te doorbreken om tot vrijheid van keuzes komen.