Privacy Policy TEENSPIRIT Versie 1.0

Bij TEENSPIRIT vinden we dat privacy belangrijk is en houden we ons er aan om deze te respecteren. Op 25 mei 2018 werd de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht, waar alle Europese organisaties zich aan moeten houden.

Contactgegevens
TEENSPIRIT
Linda Jacobs
Roskamstraat 6
1861 Wolvertem
GSM +32 497 23 51 53
Email linda.jacobs@teenspirit.be
Website http://www.teenspirit.be

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn agenda gegevens voor de Reflexologie sessies en de gegevens die betrekking hebben op het organiseren van workshops, bijscholingen of opleidingen.
De persoonsgegevens zijn gegevens die door de cliënt of deelnemer zelf zijn doorgegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan TEENSPIRIT in het kader van sessies worden bewaard tot 3 jaar na data.

TEENSPIRIT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Agenda beheer voor de afspraken
  • Om extra informatie of eventuele wijzigingen in de planning van de workshops door te geven waar u bent op ingeschreven. Inschrijvingen gebeuren via telefoon, mail of http://www.teenspirit.be
  • Verzenden van een nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden
TEENSPIRIT verkoopt noch deelt jouw gegevens met derden. Deze zullen uitsluitend verstrekt worden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruikerscommunicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar TEENSPIRIT verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren.

Beeldmateriaal
Tijdens de praktijk, opleidingen, workshops of meditaties van TEENSPIRIT worden soms foto’s genomen. Deze kunnen boeiend zijn om gebruikt te worden ter illustratie van publicaties, aankondigingen of syllabussen van volgende opleidingen.
Hiervoor wordt een schriftelijke toestemming gevraagd.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw inschrijving of vraag af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van 10 jaar voor betaalgegevens).

Disclaimer
TEENSPIRIT is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op http://www.teenspirit.be is daarvoor afdoende.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit document, neemt u dan gerust contact op via linda.jacobs@teenspirit.be .